Nasveti za boljše iskanje
Iskanje po geslu
Vpišite vse znane črke gesla. Neznane črke pa nadomestite z vprašaji, vpišite recimo A?E?O?IJA
Namesto vprašajev lahko uporabite tudi pike ali zvezdice, recimo M.. ali M**
Namesto več vprašajev lahko vpišete kar številko, A??? je torej enako kot A3

Iskanje po opisu
Vpišite kar največ besed, ki opisujejo iskano geslo. Vse besede se uporabijo pri iskanju, program pa vam vrne gesla, urejena glede na ujemanje z vpisanimi besedami.

Nasveti
Ko iščete geslo, za katerega ne poznate nobene črke, je v vsakem primeru bolje, če poleg opisa vpišete še dolžino gesla.
Če vam v geslu manjka le še ena ali dve črki, poizkusite iskati brez opisa, izpolnite le polje geslo.

Primeri

Geslo:CEL**TIN
Opis:mineral
Geslo:3IDA
Opis:boginja
Geslo:5
Opis:levi pritok konga

Nazaj na iskanje